Loading...

Cookie Policy

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat kan worden opgeslagen op een speciale plaats op de harde schijf van het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt (bv. computer, tablet, smartphone, enz.) wanneer deze via zijn/haar browser een website bezoekt, en waarvoor de gebruiker vooraf toestemming moet geven voordat het wordt geïnstalleerd. Dankzij cookies onthoudt de website de handelingen en voorkeuren van de gebruiker (bv. logingegevens, taalkeuze, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.) zodat deze niet opnieuw hoeven te worden aangegeven wanneer de gebruiker de website opnieuw bezoekt of van de ene pagina naar de andere navigeert.

Bepaalde handelingen zouden niet kunnen worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies, die dus in bepaalde gevallen technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website zelf.

Volgens de toepasselijke wetgeving is voor het gebruik van cookies niet altijd de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist.

Onder de cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik ervan vereist is, identificeert de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit:

  1. technische cookies , i.e. those used exclusively with a view to carrying out the transmission of a communication on an electronic communications network or as far as is strictly necessary to provide a service explicitly requested by the user, do not require such consent. In other words, these cookies are essential to the functioning of the website or necessary for carrying out the activities requested by the user;
  2. analytische cookies when tools are used to reduce the identifying power of cookies and the third party providing the cookie does not cross-reference the information collected with other information it already has; these cookies are used to collect information, in aggregate form, on the number of users and how they visit the site;
  3. navigatiecookies sessiecookies (for authentication purposes), the deactivation of which affects the use of login services;
  4. functionaliteitscookies, which allow the user to browse according to a series of selected criteria (for example, language, products selected for purchase) in order to improve the service provided to the user.

Onder de cookies waarvoor voor het gebruik ervan uitdrukkelijke toestemming is vereist, noemt de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit:

  1. analytische cookies when no tools are used to reduce the identifying power of the cookie and the third party providing the cookie cross-references the information collected with other information it already has;
  2. profileringcookies, i.e. those aimed at identifying the user’s preferences and improving the user’s browsing experience.

Soorten cookies die door de website worden gebruikt en mogelijkheden tot (de-)selectie

De website maakt gebruik van de volgende cookies, die ook afzonderlijk kunnen worden gedeselecteerd (zoals hieronder aangegeven in het gedeelte over’Cookie-instellingen’):

Cookies van derden

Op deze website zijn ook cookies van derden actief, d.w.z. cookies die worden aangemaakt door een andere website dan welke de gebruiker op dat moment bezoekt (zie de cookietabel).

Er dient te worden opgemerkt dat de voornoemde derden, die hieronder zijn vermeld met de relevante links naar hun Privacybeleid, doorgaans optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens die worden verzameld via de cookies die zij aanbieden; in dat geval geeft of onthoudt de gebruiker zijn toestemming rechtstreeks aan de verwerkingsverantwoordelijke van de cookie in kwestie, waarnaar de website slechts verwijst. Het beheer van de door “derden” verzamelde informatie wordt geregeld door hun privacybeleid, dat kan worden bereikt door te klikken op de link in de tabel “Lijst van cookies” onder de desbetreffende rubriek.

Social Plugins en Social Media Walls

Deze diensten zijn gericht op het verzamelen van inhoud van de social media-kanalen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt (bv. Youtube, Twitter, Instagram, Linkedin, enz.). Dit zijn delen van de bezochte pagina, rechtstreeks gegenereerd door de voornoemde sociale kanalen en geïntegreerd in de pagina van de website zelf. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen is bedoeld om de inhoud van de bezochte website op iemands sociale profiel te delen. Deze diensten geven “cookies van derden” uit. Het beheer van de door “derden” verzamelde informatie wordt geregeld door hun privacybeleid, dat kan worden bereikt door te klikken op de link in de tabel “Lijst van cookies” onder de desbetreffende rubriek.

Cookie-instellingen

Als gebruiker kunt u een keuze maken en specifiek aangeven welke cookies worden toegestaan wanneer u de website voor het eerst bezoekt, via de cookiebanner. Echter, Echterkunt u te allen tijde uw keuzes met betrekking tot de instelling van cookies herzien door hier te klikken .

U kunt de cookies ook toestaan, blokkeren of verwijderen (geheel of gedeeltelijk) via de specifieke functies van uw browser. Indien u deze cookies wenst te deactiveren of meer informatie wenst over hoe u uw voorkeuren voor het gebruik van cookies via uw webbrowser kunt instellen, verwijzen wij u naar de desbetreffende instructies:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Let op: De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat het niet toestaan van technische cookies het gebruik van de website, het bekijken van de inhoud en het gebruik van de diensten ervan onmogelijk kan maken. Het blokkeren van functionele cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten of functies van de website niet beschikbaar zijn of niet naar behoren werken, en dat de gebruiker gedwongen kan worden bij elk bezoek aan de site bepaalde informatie of voorkeuren te wijzigen of handmatig in te voeren.

Het niet toestaan van andere cookies, inclusief die van derden, heeft daarentegen geen invloed op de werking van de website.

De keuzes die de gebruiker maakt met betrekking tot de cookies van de website zullen op hun beurt worden opgeslagen in een speciale technische cookie, met de kenmerken die in de speciale cookietabel zijn vermeld.
De voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot cookies zullen worden gereset indien andere apparaten of browsers worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website.