Loading...

Cookiebeleid

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat kan worden opgeslagen op een speciale plaats op de harde schijf van het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt (bv. computer, tablet, smartphone, enz.) wanneer deze via zijn/haar browser een website bezoekt, en waarvoor de gebruiker vooraf toestemming moet geven voordat het wordt geïnstalleerd. Dankzij cookies onthoudt de website de handelingen en voorkeuren van de gebruiker (bv. logingegevens, taalkeuze, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.) zodat deze niet opnieuw hoeven te worden aangegeven wanneer de gebruiker de website opnieuw bezoekt of van de ene pagina naar de andere navigeert.

Bepaalde handelingen zouden niet kunnen worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies, die dus in bepaalde gevallen technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website zelf.

Volgens de toepasselijke wetgeving is voor het gebruik van cookies niet altijd de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist.

Onder de cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik ervan vereist is, identificeert de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit:

 

a) technische cookies, d.w.z. cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het overbrengen van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor zover strikt noodzakelijk om een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst te leveren. Dit zijn, met andere woorden, cookies die onontbeerlijk zijn voor de werking van de website of die noodzakelijk zijn om de door de gebruiker gevraagde activiteiten uit te voeren;

 

(b) analytische cookies, wanneer er hulpmiddelen worden gebruikt om de identificerende kracht van cookies te verminderen en de derde partij die de cookies aanbiedt geen kruisverwijzingen uitvoert tussen de verzamelde informatie en andere informatie waarover zij reeds beschikt; deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe zij de website bezoeken;

 

c) navigatiecookies of sessiecookies (voor authentificatiedoeleinden), waarvan de deactivering het gebruik in gevaar brengt van de diensten die toegankelijk zijn voor inloggen;

 

d) functionaliteitscookies, die de gebruiker in staat stellen te navigeren op basis van een aantal geselecteerde criteria (bv. taal, voor aankoop geselecteerde producten), met als doel de aan de gebruiker verleende dienst te verbeteren.

 

Onder de cookies waarvoor voor het gebruik ervan uitdrukkelijke toestemming is vereist, noemt de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit:

(a) analytische cookies wanneer er geen middelen worden gebruikt om de identificerende kracht van de cookies te verminderen en de derde partij die de cookies aanbiedt, een kruisverwijzing uitvoert van de verzamelde informatie met andere informatie waarover zij reeds beschikt;

b) profileringcookies, d.w.z. cookies die tot doel hebben de voorkeuren van de gebruiker vast te stellen en de navigatie-ervaring van de gebruiker te verbeteren.

Soorten cookies die door de website worden gebruikt en mogelijkheden tot (de-)selectie

De website maakt gebruik van de volgende cookies, die ook afzonderlijk kunnen worden gedeselecteerd (zoals hieronder aangegeven in het gedeelte over‘Cookie-instellingen‘):

Cookies van derden

Op deze website zijn ook cookies van derden actief, d.w.z. cookies die worden aangemaakt door een andere website dan welke de gebruiker op dat moment bezoekt (zie de cookietabel).

Er dient te worden opgemerkt dat de voornoemde derden, die hieronder zijn vermeld met de relevante links naar hun Privacybeleid, doorgaans optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens die worden verzameld via de cookies die zij aanbieden; in dat geval geeft of onthoudt de gebruiker zijn toestemming rechtstreeks aan de verwerkingsverantwoordelijke van de cookie in kwestie, waarnaar de website slechts verwijst.  Het beheer van de door “derden” verzamelde informatie wordt geregeld door hun privacybeleid, dat kan worden bereikt door te klikken op de link in de tabel “Lijst van cookies” onder de desbetreffende rubriek.

Social Plugins en Social Media Walls

Deze diensten zijn gericht op het verzamelen van inhoud van de social media-kanalen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt (bv. Youtube, Twitter, Instagram, Linkedin, enz.). Dit zijn delen van de bezochte pagina, rechtstreeks gegenereerd door de voornoemde sociale kanalen en geïntegreerd in de pagina van de website zelf. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen is bedoeld om de inhoud van de bezochte website op iemands sociale profiel te delen. Deze diensten geven “cookies van derden” uit. Het beheer van de door “derden” verzamelde informatie wordt geregeld door hun privacybeleid, dat kan worden bereikt door te klikken op de link in de tabel “Lijst van cookies” onder de desbetreffende rubriek.

Cookie-instellingen

Als gebruiker kunt u een keuze maken en specifiek aangeven welke cookies worden toegestaanwanneer u de website voor het eerst bezoekt, via de cookiebanner.Echterkunt u te allen tijde uw keuzes met betrekking tot de instelling van cookies herzien door hier te klikken.

U kunt de cookies ook toestaan, blokkeren of verwijderen (geheel of gedeeltelijk) via de specifieke functies van uw browser. Indien u deze cookies wenst te deactiveren of meer informatie wenst over hoe u uw voorkeuren voor het gebruik van cookies via uw webbrowser kunt instellen, verwijzen wij u naar de desbetreffende instructies:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Let op: De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat het niet toestaan van technische cookies het gebruik van de website, het bekijken van de inhoud en het gebruik van de diensten ervan onmogelijk kan maken. Het blokkeren van functionele cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten of functies van de website niet beschikbaar zijn of niet naar behoren werken, en dat de gebruiker gedwongen kan worden bij elk bezoek aan de site bepaalde informatie of voorkeuren te wijzigen of handmatig in te voeren.

Het niet toestaan van andere cookies, inclusief die van derden, heeft daarentegen geen invloed op de werking van de website.

 

De keuzes die de gebruiker maakt met betrekking tot de cookies van de website zullen op hun beurt worden opgeslagen in een speciale technische cookie, met de kenmerken die in de speciale cookietabel zijn vermeld.

De voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot cookies zullen worden gereset indien andere apparaten of browsers worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website.